Lisäetuudet 1.1.2023 alkaen

 • 75 % lääkärin vastaanottokäyntipalkkiosta, ajokorttitodistuksesta sekä muusta lääkärin kirjoittamasta terveystodistuksesta.
 • Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritystä lääkärinpalkkiosta 50 % kuitenkin enintään 200 € kalenterivuodessa.
 • 70 % terveyskeskusmaksuista, poliklinikkamaksuista, sarjahoitomaksusta, sairaanhoitajan käyntimaksusta ja päiväkirurgiasta.
 • 75 % sairaalan, terveyskeskuksen ja kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksusta (enintään 60 vrk kalenterivuodessa).
 • 70 % hammashoidosta (vähintään vuoden kassaan kuuluneelle enintään 100 € ja vähintään yhden vuoden vakuutussuhteen jälkeen 300 €).
 • 70 % hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista enintään 500 € (yhden vuoden vakuutussuhteen jälkeen).
 • 70 % peruskorvattavista lääkkeistä silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla yhdessä Kela-korvauksen kanssa.
 • 80 % alemman erityiskorvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla yhdessä Kela-korvauksen kanssa.
 • 75 % lääkärin määräämistä radiologisista-, laboratorio- ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista (enintään 200 € kalenterivuodessa).
 • Vähintään vuoden vakuutussuhteen jälkeen lääkärin määräämästä magneettitutkimuksesta 75 % kalenterivuodessa (enintään 500 €).
 • 70 % fysioterapiasta tai 50 % hieronnasta, naprapatiasta ja kiropraktiikasta (vähintään yhden vuoden vakuutussuhteen jälkeen yhteensä enintään 15 kertaa/kalenterivuosi).
 • 50 % hivenaine- ja vitamiinitutkimuksista tai muista terveydentilaa mittaavista tutkimuksista ilman lääkärinlähetettä (yhteensä enintään 150 € kalenterivuodessa)
 • 50 % rokotuksista (yhteensä enintään 100 € kalenterivuodessa).
 • Lääkärin määräämät jalkatuet, tukisukat tai tukiliivit enintään kerran vuodessa.
 • 50 % sidosten, apuvälineiden, hoitovälineiden, laitteiden, mittarien ja tekojäsenten ensimmäisestä hankkimisesta enintään 200 € (jos ei mahdollista saada ilmaiseksi).
 • Matkakulut (sairausvakuutuslain mukaiset omavastuuosuudet 25,00 € tilausvälityskeskuksesta tilatusta taksista).
 • 400 € silmälaseista kahden vuoden väliajoin tai 1000 € näkökykyä korjaavan laserleikkauksen kokonaiskustannuksista (vähintään 2 vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle).

Mahdollinen Kela-korvaus on vähennettävä kustannuksista ensin tai haettava se itse Kelasta. Tarkemmat määritykset kustannusten korvaamisesta ovat säännöissä.