Lisäetuudet 1.6.2021 alkaen

 • 75 % lääkärinpalkkiosta, ajokorttitodistuksesta sekä lääkärinlausunnosta.
 • Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä 50 % kuitenkin enintään 200 € kalenterivuodessa.
 • 70 % terveyskeskusmaksuista, poliklinikkamaksuista ja päiväkirurgiasta.
 • 75 % sairaalan, terveyskeskuksen ja kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksusta (enintään 60 vrk kalenterivuodessa).
 • 70 % hammashoidosta (ensimmäisenä kalenterivuonna enintään 100 € ja vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle jäsenelle 300 €).
 • 70 % hammasproteettisista toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista enintään 300 € (vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle).
 • 70 % peruskorvattavista lääkkeistä silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.
 • 80 % alemman erityiskorvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä silloin kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.
 • 75 % lääkärin määräämistä tutkimuksista (enintään 200 € kalenterivuodessa).
 • vähintään vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle jäsenelle lääkärin määräämästä radiologisesta tutkimuksesta 75 % kerran kalenterivuodessa (enintään 500 €).
 • 70 % fysioterapiasta tai 50 % hieronnasta, naprapatiasta ja kiropraktiikasta (vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle jäsenelle yhteensä enintään 15 kertaa/kalenterivuosi).
 • Lääkärin määräämät jalkatuet, tukisukat tai tukiliivit enintään kerran vuodessa.
 • 50 % sidosten, apuvälineiden, hoitovälineiden, laitteiden, mittarien ja tekojäsenten ensimmäisestä hankkimisesta enintään 200 € (jos ei mahdollista saada ilmaiseksi).
 • Matkakulut (sairausvakuutuslain mukaiset omavastuuosuudet 25,00 €).
 • Vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle jäsenelle enintään 300 € silmälaseista kahden vuoden väliajoin.
 • Vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle jäsenelle näkökykyä korjaavan laserleikkauksen kokonaiskustannuksista 900 €.

Hallituksen päätöksellä  niissä korvauksissa joissa on sairausvakuutuslain mukainen korvaus mukana, korvausta maksetaan  suoraan sairausvakuutuslain mukaan vähennetystä kustannuksesta. Tämä laskutapa tuo jäsenelle enemmän etua. Lääkekorvauksissa korvaus maksetaan yhdessä Kela-korvauksen kanssa eli jäsenen omavastuu peruskorvattavissa lääkkeissä on 30 % ja erityiskorvattavissa lääkkeissä 20 %.

Tarkemmat määritykset kustannusten korvaamisesta ovat säännöissä.