Takaisin ylös

Ilmoita kassaan muutoksista!

Muistathan ilmoittaa kassaan kaikki palkattomat ajanjaksot työsuhteessa esim. opintovapaat, vuorotteluvapaat ja vanhempainvapaat.

Halutessasi voit säilyttää jäsenetusi myös palkattoman vapaan aikana maksamalla jäsenmaksusi itse. Katso lisätietoja korvaukset -sivulta.

 

Vammalan Kumiväen sairauskassa

Vammalan Kumiväen sairauskassa on ns. täydennyskassa, joka korvaa jäsenilleen sairauskassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia. Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on ensin haettava Kelasta.

Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt. Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.

Toimintapiirin muodostavat Teknikum Oy:n työntekijät ja toimihenkilöt sekä Teknikum –yhtiöt Oy:n toimihenkilöt. Kassan jäsenyys on toimintapiiriin kuuluville työntekijöille pakollinen ja toimihenkilöille vapaaehtoinen. Toimihenkilöiden on haettava jäsenyyttä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat Teknikum Oy:n palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan jäseninä yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta.

Edelleen toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta täytettyään on erotettu työnantajan palveluksesta ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen erottamistaan vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi.

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo.

Jäsenmaksu on 1,4 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta tai eläkkeestä.

Ilmoita kassaan muutoksista!

Muistathan ilmoittaa kassaan kaikki palkattomat ajanjaksot työsuhteessa esim. opintovapaat, vuorotteluvapaat ja vanhempainvapaat.

Halutessasi voit säilyttää jäsenetusi myös palkattoman vapaan aikana maksamalla jäsenmaksusi itse. Katso lisätietoja korvaukset -sivulta.

 

Alla olevasta linkistä voit tutustua vakuutuskassan toimintaan.